Direct naar pagina inhoud

COTAN-BEOORDELINGSSYSTEEM

Bekijk het beoordelingssysteem en de beoordelingsprocedure van de COTAN. Lees ook hoe uw test in de beoordelingsprocedure kan worden opgenomen.

Overzicht opschoning normen en geïnactiveerde tests (2010-2016)

In het COTAN Beoordelingssysteem voor de kwaliteit van tests staat vermeld dat normen van tests aan slijtage onderhevig zijn. Van de psychometrische kenmerken van een test zijn de normen het meest gevoelig voor maatschappelijke veranderingen, veranderingen in het onderwijs en in de inhoud van functies. Daarom moet er van tijd tot tijd hernormering van tests plaatsvinden, of moet de auteur van een test door onderzoek aantonen dat hernormering niet nodig is.

Om u te attenderen op gedateerde normen wordt de kwalificatie ‘De normen zijn verouderd' toegevoegd aan een beoordeling als er 15 jaar na het oorspronkelijke normeringsonderzoek geen hernormeringsonderzoek heeft plaatsgevonden.
Na 20 jaar zonder dergelijk onderzoek wordt deze kwalificatie gewijzigd in ‘Wegens veroudering zijn de normen niet meer bruikbaar' en wordt de beoordeling ‘onvoldoende.


Om de Documentatie actueel te houden, vindt deze opschoning jaarlijks plaats.

Hieronder vindt u de volledige lijst tot en met 2016.


Download Overzicht opschoning normen 2010-2016 totaal op titel.pdf

De online COTAN Documentatie is een uitgave van Boom test uitgevers,

in opdracht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP),
namens de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN).
De auteurs van de Documentatie zijn I.J.L. Egberink, N.A.M. Janssen en C.S.M. Vermeulen.
Zie het colofon voor meer (copyright)informatie.